Oprichting Corsogroep Veur Mekare?!

Corsogroep Veur Mekare?! is op 4 februari 2011 opgericht door 11 fanatieke corsobouwers. Tot op de dag van vandaag, kent ons logo, de dahliabloem, 11 blaadjes, welke de 11 oprichters weergeven.

Marcel, Peter, Christo, Arno, Roel, Herbert, Ronnie, Wouter, Tom, Henri en Raymond vormen de kerngroep van het eerste uur. Op de eerste kerngroepvergadering op 17 maart 2011 wordt het bestuur samengesteld van Corsogroep Veur Mekare?!

Rob doet zijn intrede bij de Corsogroep en onder voorzitterschap van Marcel bestaat het bestuur uit 7 personen. Tesamen met de kerngroepleden wordt er een begin gemaakt van wat nu al weer bijna 10 jaar bestaat.

De eerste uitdaging is het onderkomen. Waar mogen wij als corsogroep een corsowagen bouwen. Al gauw krijgen we vanuit Dusseldorp de toezegging dat we voor 1 jaar in een hal van hen terecht kunnen. Aan de Galileistraat hebben we dan ook onze eerste corsowagen, Dia De Los Muertos gebouwd.

Ook vanuit de andere corsogroepen hebben we de nodige hulp ontvangen. Een onderstel, beschikbaar gesteld door zowel het Hooiland als 6Kamp. Een stuk dahlialand in bruikleen van het Hooiland. Mede dankzij de hulp van velen, is het mogelijk geworden om in een kort tijdsbestek een corsogroep op poten te zetten.

In allerijl is er gezocht naar financiele middelen. Die vonden wij in onze sponsoren. Markt5, onze sponsor van de eerste minuut stelt voor om ons te voorzien van de nodige catering tijdens verschillende te plannen activiteiten.
Er wordt contact gezocht met de FeestFabriek. Bardiensten draaien op de Zwarte Cross. In ons eerste jaar mogen we ruim 40 diensten invullen.
Ook worden er bardiensten gedraaid in Goor en andere activiteiten worden uitgevoerd. 

In de eerste maanden van ons bestaan, wordt er elke 2 weken vergaderd. 

In september is alles tezamen gekomen en hebben we onze eerste bloemencorso wagen gerealiseerd. Deze corsowagen wordt zelfs buiten Lichtenvoorde opgepikt; de corsowagen krijgt een 2de leven en wordt doorverkocht 

Ongelofelijk wat een jaar. Door de vele helpende handen is het ons gelukt om een corsogroep op te richten.