History

2021 - Heterdaad

Dit jaar geen bloemencorso, zoals we deze al jaren kennen, maar een Dahlia Kunstobjecten Route.

Ons ontwerp, Heterdaad heeft het goed gedaan. Met een 5de plaats zijn we dan ook zeer blij.

2020 - Corona, Covid19 - een jaar om snel te vergeten

Corona, Covid19, Intelligente Lock Down, RIVM maatregelen en ga zo maar door.

2020 is helaas geen uitzonderlijk corsojaar geworden. Al in een vroeg stadium is er besloten om het bloemencorso van het seizoen 2020 niet door te laten gaan. 

Toch is er wel het nodige gebeurd dit jaar.

Zo hebben we toch onze dahliaknollen gepoot. Hebben we meegedaan aan de kunstobjecten route, het alternatief voor de jaarlijkse bloemencorso.

En als laatste, hebben we na 6 jaar, onze vertrouwde bouwlocatie aan de Pasteurstraat te Lichtenvoorde verlaten.

De bouwtent is gedemonteerd. Als onze bezittingen zijn ingepakt en staan gereed voor transport. Op naar een nieuwe, maar helaas ook tijdelijke locatie. Hopelijk wordt de gezamenlijke bouwlocatie snel goedgekeurd en kunnen we daar permanent neerstrijken.

In ons 10 jarig bestaan (2021) is het nu de 3de keer dat we gaan verhuizen. Er komt nog een 4de keer en hopelijk is dit de laatste keer.

2019

2018

2017, een nieuwe ontwerper

2 jaar geleden kondigde hij het al aan tijdens het bezoek van Dahleo. Zijn vertrek als ontwerper bij Veur MeKids?! (Zie Veur MeKids?!) Klaar voor het grotere werk en dit jaar is dan ook zijn beurt.

Luuk Smees ontwerp Lama Glama.

2016 - Het jaar van de apen op een rots; Apenrots

2015

2014, een hectisch jaar met veel, heel veel, nieuwe dingen

2014, het jaar waarin onze samenwerking met Stichting De Lichtenvoorde verdere vormen aanneemt.

Stichting De Lichtenvoorde biedt ons de mogelijkheid om op het braakliggende terrein bij de oude bouwopleiding aan de Passteurstraat te Lichtenvoorde, een bouwlocatie te realiseren.
Naast een vaste hal, mogen we hier een bouwtent realiseren van 25 meter lang, 15 meter breed en 10 meter hoog. Daarbij mogen we zeker 5 jaar op deze locatie blijven.

In allerijl wordt er materiaal aangekocht. Gebruikmakend van tent constructie kokers, tentzeilen, steigerjukken en overig steigermateriaal, wordt er een bouwlocatie in de vorm van een tent gerealiseerd.

Daarnaast wordt er direct in dit nieuwe onderkomen een corsowagen gerealiseerd. Down Under, alles staat op z'n kop; niet alleen binnen de corsogroep, maar ook op de corsowagen.

Een druk jaar en daarbij ook nog eens een mooie eindklassering met Down Under.

2013, een rustig bouwjaar

Rustig in de zin van dat we dit jaar niet op zoek hoeven naar een nieuwe bouwlocatie.

Aan de Raadhuisstraat te Lichtenvoorde wordt er rustig gewerkt aan onze 3de corsowagen, Nautilus.

Voor de Zwarte Cross realiseren we de Old Barn, de Jim Bean bar van de Bayou. Tot op de dag van vandaag wordt deze bar jaarlijks opgebouwd op het Manana Manana en het Zwarte Cross festival.

Helaas komt er aan het einde van dit jaar weer een zoektocht naar een nieuwe bouwlocatie. 2 weken na het bloemencorso dient de bouwlocatie wederom schoon opgeleverd te worden.

2012, een nieuw corsojaar

Een nieuw corsojaar is begonnen. Er staan ons een hoop leuke dingen te wachten.

Eind 2011 is er het eerste contact gelegd met Stichting De Lichtenvoorde. Tijdens het plakweekend in 2011 hebben veel clienten van De Lichtenvoorde, ons geholpen. Van kontjes kniepen, inlijmen tot spijkers zetten. Vele handen maken licht werk.

Tijdens de Zwarte Cross 2012 verzorgen wij voor 1 bar, al het personeel, gedurende 4 dagen. In totaal worden er 80 diensten gedraaid.

Onze bouwgroep gaat een kijkje nemen bij andere corsogroepen. Een nieuw, eigen onderstel wordt gebouwd in 2012. Ook krijgen we in 2012 ons eigen Dahlialand, aan de Heringsaweg te Lichtenvoorde.

Ook wordt er een nieuwe bouwlocatie gevonden. In de oude hal van eierpakkerij Hubers mogen we de komende 2 jaar onze corsowagens bouwen.

De samenwerking met Stichting De Lichtenvoorde krijgt steeds meer vorm. Clienten gaan meehelpen met het onderhoud van het Dahlialand.

Onze 2de corsowagen wordt gerealiseerd, Water en Vuur.

 

 

Oprichting Corsogroep Veur Mekare?!

Corsogroep Veur Mekare?! is op 4 februari 2011 opgericht door 11 fanatieke corsobouwers. Tot op de dag van vandaag, kent ons logo, de dahliabloem, 11 blaadjes, welke de 11 oprichters weergeven.

Marcel, Peter, Christo, Arno, Roel, Herbert, Ronnie, Wouter, Tom, Henri en Raymond vormen de kerngroep van het eerste uur. Op de eerste kerngroepvergadering op 17 maart 2011 wordt het bestuur samengesteld van Corsogroep Veur Mekare?!

Rob doet zijn intrede bij de Corsogroep en onder voorzitterschap van Marcel bestaat het bestuur uit 7 personen. Tesamen met de kerngroepleden wordt er een begin gemaakt van wat nu al weer bijna 10 jaar bestaat.

De eerste uitdaging is het onderkomen. Waar mogen wij als corsogroep een corsowagen bouwen. Al gauw krijgen we vanuit Dusseldorp de toezegging dat we voor 1 jaar in een hal van hen terecht kunnen. Aan de Galileistraat hebben we dan ook onze eerste corsowagen, Dia De Los Muertos gebouwd.

Ook vanuit de andere corsogroepen hebben we de nodige hulp ontvangen. Een onderstel, beschikbaar gesteld door zowel het Hooiland als 6Kamp. Een stuk dahlialand in bruikleen van het Hooiland. Mede dankzij de hulp van velen, is het mogelijk geworden om in een kort tijdsbestek een corsogroep op poten te zetten.

In allerijl is er gezocht naar financiele middelen. Die vonden wij in onze sponsoren. Markt5, onze sponsor van de eerste minuut stelt voor om ons te voorzien van de nodige catering tijdens verschillende te plannen activiteiten.
Er wordt contact gezocht met de FeestFabriek. Bardiensten draaien op de Zwarte Cross. In ons eerste jaar mogen we ruim 40 diensten invullen.
Ook worden er bardiensten gedraaid in Goor en andere activiteiten worden uitgevoerd. 

In de eerste maanden van ons bestaan, wordt er elke 2 weken vergaderd. 

In september is alles tezamen gekomen en hebben we onze eerste bloemencorso wagen gerealiseerd. Deze corsowagen wordt zelfs buiten Lichtenvoorde opgepikt; de corsowagen krijgt een 2de leven en wordt doorverkocht 

Ongelofelijk wat een jaar. Door de vele helpende handen is het ons gelukt om een corsogroep op te richten.